فرم ها و آیین نامه ها
فایل ها و فرم های دوره کارشناسی ارشد

بخش اول

مراحل تصویب پایان نامه (فایل PDF)

فرم شماره 1-  پیشنهاد موضوع (فایل WORD)

 فرم شماره 2- پروپوزال بخش علوم سیاسی (فایل Word)  

 

بخش دوم

1- ضوابط تدوین پایان نامه (فایل Word)

2-  فرمت کلی پایان نامه ها (فایل Word)

3- شکل ظاهری پایان نامه ها ( فایل word)

بخش سوم

دستور العمل ثبت پروپوزال در سیستم گلستان (فایل PDF)
مراحل انجام امور فارغ التحصیلی  (فایل WORD)

فرم توزیع پایان نامه (فایل PDF)

بخش چهارم

آیین نامه و شیوه نامه های آموزشی (لینک)

 فایل ها و فرم های دوره کارشناسی


مراحل انجام امور فارغ التحصیلی  (راهمای تصویری) نماینده کمیته فارغ التحصیلی بخش آقای دکتر بابایی می باشند . و استاد راهنمای تحصیلی در اطلاعات جامع دانشجو مشخص است.
نمایه دروس دوره کارشناسی (فایل WORD) ورودی های قبل از 99

نمایه دروس دوره کارشناسی (فایل PDF) ورودی های 99 به بعد

سرفصل دوره کارشناسی (فایل PDF) ورودی های 99 به بعد

آیین نامه دوره کارشناسی (لینک)