معرفی

بخش علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1386 تأسیس و از مهرماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو نمود. به لطف خداوند و با همت اساتید و دانشجویان، این بخش توانسته دستاوردهای قابل توجهی را در سطح دانشگاه و کشور کسب نماید. از جمله:

1. کسب رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد کشور در چهار گرایش از پنج گرایش موجود در سال 1391

 2. کسب رتبه های زیر 20 در آزمون کارشناسی ارشد سالهای دیگر؛

3. پذیرش بیش از 50 درصد دانش آموختگان کارشناسی این بخش در مقطع کارشناسی ارشد؛

4. کسب رتبه اول و دوم آزمون دکتری تخصصی علوم سیاسی توسط دانش آموختگان این بخش.

 پس از 5 سال پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، بخش علوم سیاسی در سال 1391 ابتدا در گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی و سپس در سال 1392 در گرایش علوم سیاسی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. به طور متوسط دانشجویان شاغل به تحصیل این بخش در دوره کارشناسی 150 نفر و در دوره ارشد 40 نفر می­باشد.

بخش علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در حال حاضر دارای 12 عضو هیئت علمی تمام وقت در گرایش های علوم سیاسی مسائل ایران (3 عضو)، جامعه شناسی سیاسی (2 عضو)، روابط بین الملل (4 عضو)، سیاستگذاری عمومی (2 عضو) و علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی (1 عضو) می باشد.