تبریک ارتقاء مرتبه به آقای دکتر جلال میرزائیاستاد محترم جناب آقای دکتر جلال میرزائی
عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی


با کمال مسرت، ارتقای مرتبه علمی حضرتعالی از استادیاری به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان پیشرفت روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر خواستاریم.