پیام تبریک به جناب آقای دکتر بابائی

همکار عزیز عضو محترم هیئت علمی بخش علوم سیاسی
جناب آقای دکتر بابایی

انتخاب جنابعالی با رای قاطع مردم شریف کرمان به عنوان عضو شورای اسلامی این شهر، نشان از حسن اعتماد این مردم به شخصیت های علمی و پرتلاش است.
این اعتماد را ارج می نهیم و برای جنابعالی و همکاران تان در مسیر خدمت به دیار کریمان، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

بخش علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان